Information / Kontakta

Posted on April 20 2012 by Micke på SN Bilden

All information och bilder på denna webbplats är skyddat i enlighet med copyrightlagen.

Bilder
Inga bilder får kopieras och användas utanför denna webbplats utan tillstånd från den
rättsmäktige ägaren.
Bilder som hittas utanför denna webbplats och som inte blivit godkända för
användning kommer att anmälas! Vill du använda någon bild från webbplatsen, var vänlig
kontakta webbansvarig.
Ange vilken bild det rör sig om och vart du tänkt använda den.
Bilden får INTE användas innan svar på förfrågan mottagits.

Text
Text från webbplatsen är okej att kopiera och citera med vissa krav som MÅSTE uppfylla.

- Texten får INTE modifieras på något vis, den ska visas i sin helhet som ett citat.
- Länk tillbaka till textens originalkälla ska finnas före, efter eller i texten.
- Det ska tydligt synas vart texten kommer ifrån och länken får inte gömmas.

Printscreens
Att ta en printscreen av webbplatsen är tillåtet med vissa krav som MÅSTE uppfyllas

- Printscreenen får inte modefieras på något vis, den ska visas i originalskick. Det är dock
okej att minska bilden så den passar in till innehållet.
- Bilden ska länka tillbaka till denna webbplats.
- Det ska synligt stå eller visas att printscreenen är från snbilden.se
- Det är ej tillåtet att försöka gömma informationen om vart printscreenen kommer ifrån.

Priser gällande företag och dagspressen är enligt BLF´s prislista

Priser privatpersoner maila för information  admin@snbilden.se

Kontakta snbilden på följande
Mail: admin@snbilden.se
Mobil: 0762-36 26 21
Facebook: SN Bilden

Kommentera