Olycka med en traktor.

Glanshammar foto snbilden

En singelolycka med en traktor inträffade idag i Glanshammar.
Traktorn hade ett lastbilssläp lastat med hösilage, släpet gav vika när föraren skulle göra en kraftig sväng i en korsning i centrala Glanshammar.